ΝΕΑ

Description

22/01/2015

Η ελληνική έκδοση "The Web We Want"για τους εφήβους είναι πλέον διαθέσιμη.

  Το εν λόγω βιβλίο,αποτελούμενο από 52 σελίδες,είναι ένα εκπαιδευτικό εγχειρίδιο που απευθύνεται σε εφήβους 13-16,το οποίο δημιουργήθηκε το 2013 από το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο(EUN)σε συνεργασία με το δίκτυο Insafe.Aξίζει να επισημανθεί ότι στην ανάπτυξή του συνέβαλαν νέοι άνθρωποι,οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στη δημιουργία και την πιλοτική εφαρμογή του.Ως εκ τούτου,πρόκειται για ένα εγχειρίδιο από και για νέους ανθρώπους.

Η συνολική προσέγγιση και το περιεχόμενο του εν λόγω πονήματος,προσεκτικά σχεδιασμένα ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες,τα ενδιαφέροντα και τις προτειμήσεις των νέων σήμερα,έχουν ως στόχο να ευαισθητοποιήσουν και να προκαλέσουν προβληματισμό σχετικά με θέματα που αρκετά εγείρουν ερωτήματα και χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης,όπως:

  • τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις
  • η ανάπτυξη κριτικής επεξεργασίας των διαδικτυακών πληροφοριών
  • η υπεύθυνη και ασφαλής συμμετοχή στο διαδίκτυο
  • η προστασία της ιδιωτικότητας και η διαδικτυακή φήμη
  • τα πνευματικά δικαιώματα
You are here: Home Ανακοινωσεις Νέα Η ελληνική έκδοση "The Web We Want" για τους εφήβους είναι πλέον διαθέσιμη.