ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Description

Διδακτικές ώρες : 1η:8.10 - 9.00, 2η:9.05 - 9.50,  3η:10.oo - 10.45, 4η:10.55 - 11.40  

                                 5η:11.50 - 12.35, 6η:12.45 - 13.25, 7η:13.35 - 14.10                             

 

Διαλείμματα        :1ο:9.00-9.05, 2ο:9.50-10.οο,  3ο:10.45-10.55, 4ο: 11.40-11.50         

                               5ο:12.35- 12,45, 6ο:13.25-13.35                                                               

programma copy                                                                                                                                      

 Δείτε το αρχείο σε μορφή pdf 

Διδακτικές ώρες : 1η:8.10 - 9.00, 2η:9.05 - 9.50,  3η:10.oo - 10.45, 4η:10.55 - 11.40  

                                 5η:11.50 - 12.35, 6η:12.45 - 13.25, 7η:13.35 - 14.10                             

 

Διαλείμματα        :1ο:9.00-9.05, 2ο:9.50-10.οο,  3ο:10.45-10.55, 4ο: 11.40-11.50         

                               5ο:12.35- 12,45, 6ο:13.25-13.35                                                               

                                                                                                                                      

 Δείτε το αρχείο σε μορφή pdf 

You are here: Home ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΛΗ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα